درصد مدیریت پیمان چقدر است و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

در این محتوا میخواهیم بدانیم درصد مدیریت پیمان چقدر است؟ قبل از آن بیایید تا با هم تعریف مدیریت پیمان را بدانیم. مدیریت پیمان به معنای مدیریت فنی، اجرایی، مالی و اداری جهت انجام یک پروژه است و کارفرما یا صاحب کار فقط هزینه‌های صورت گرفته را پرداخت‌ می‌نماید و انجام موارد دیگر بر عهده […]